امنیت ملی نزدیک به ۸۰۰۰ کیلوگرام آمونیم نایتریت را در ولایت ننگرهار کشف کرد

۲۰ جوزا ۱۳۹۷ هشدار

مسئولان محلی ولایت ننگرهار گفته اند که نزدیک به ۸هزار آمونیم نایتریت که برای طراحی حملات انتحاری از آن استفاده می‌شد درولایت ننگرهار کشف شده است.

در خبرنامه‌ای  که امروز یک‌شنبه(۲۰جوزا) از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار به نشر رسیده، آمده است که نیروهای ویژه امنیت ملی افغانستان ۷ هزار و ۸۰۰ کیلو گرام مواد انفجاری نوع آمونیم نایتریت را در این ولایت کشف و ضبط کرده است.

بربنیاد این خبرنامه این مقدار آمونیم نایتریت در بیش از ۱۰۰ بوری جاسازی شده بود و هراس‌افگنان می‌خواستند با استفاده از یک موتر باربری بزرگ نوع لاری، آن را به ولایت ننگرهار انتقال دهند، اما این مواد پیش از رسیدن به ننگرهار، در شهرک تورخم در ولسوالی مومند دره این ولایت کشف شده است.

خبرنامه‌ افزوده است که هراس‌افگنان این مواد را از پاکستان وارد ولایت ننگرهار کرده بودند تا از آن در حملات انتحاری و انفجاری استفاده کنند.

درهمین حال بربنیاد یک خبرنامه‌ای دیگر امنیت ملی از حملۀ انفجاری در ولایت لغمان جلوگیری شده است. در خبرنامه امنیت ملی آمده است که نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت یک تن به نام جاوید که می‌خواست یک حلقه ماین را در موتر یک از فرماندهان پولیس محلی نصب کند،بازداشت کرده است.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی