بریتانیا هشتاد میلیون دالر برای آموزش دختران افغانستان کمک می‌کند

۲۱ جوزا ۱۳۹۷ هشدار

دولت بریتانیا اعلام کرده است که هشتاد میلیون دالر برای آموزش دختران افغانستان کمک می‌کند. سفارت بریتانیا درکابل گفته است که با این پول، زمینه آموزش هفتاد هزار دختر افغان فراهم می‌گردد.

این پول قرار است بیش از ۳۰۰ هزار کودک را پوشش دهد و دولت بریتانیا تلاش می‌کند در همکاری با مکاتب دولتی افغانستان، در قسمت بهتر شدن محیط های درسی و بهبود وضعیت تدریس کار کند.

این مقدار پول در دو پروژه آموزشی به مصرف خواهد رسید و مکاتب ابتدایی و متوسطه دخترانه را پوشش می‌دهد.

بی بی سی به نقل از سفارت بریتانیا نوشته اشت:” این امر به دختران در افغانستان کمک می‌کند شغل های خود داشته باشند، از خود و خانواده های شان حمایت کنند و نقش مهمی در رشد کشور شان ایفا کنند.”

وزارت معارف افغانستان نیز از کمک بریتانیا استقبال کرده و گفته است که این پول بخشی مهمی از محرومیت آموزش دختران را حل خواهد کرد.

بر اساس آمارها، هنوز بیشتر از دو میلیون دختر از آموزش و در افغانستان محروم هستند. هر چند در مناطق در حال جنگ، کودکان پسر نیز اکثران به مکاتب نمی‌روند، اما بسته بودن مکاتب دختران در ولایت های افغانستان از عمده ترین مشکل آموزش و پرورش در این کشور است.

بر اساس اظهارات وزارت معارف افغانستان، حدود ۳٫۷ میلیون کودک در در افغانستان به مکتب نمی‌روند که از این میان، درصدی بالای آن دختران اند. این  آمار را یونیسف، یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود بیان کرده است که هفته پیش به نشر رسید.

ناآگاهی، فقر و حاکم بودن ذهنیت های سنتی – مذهبی در بسیاری از مناطق افغانستان سبب می‌گردد که خانواده به دختران شان  اجازه ندهند، به مکتب بروند. این مساله در مناطق در حال جنگ جدی تر است.

هرچند حکومت افغانستان سال جدید را سال معارف نام گذاری کرده است، اما تا هنوز به نظر می‌رسد که حکومت بیشتر درگیر مسایل سیاسی و انتخابات است تا پرداختن به معارف و پیدا کردن یک راه حل مناسب برای رفع تبعیض در بخش معارف افغانستان.

هم رسانی