فوری/ لحظات پیش یک انفجار در مقابل یکی از دروازه های وزارت انکشاف دهات رخ داد

۲۱ جوزا ۱۳۹۷ هشدار

یک انفجار که هنوز نوعیت آن مشخص نیست، در مقابل یکی از دروازه های وزارت احیا و انشکاف دهات در حوزه ششم امنیتی کابل رخ داده است. منابع در وزارت احیا و انکشاف دهات وقوع این انفجار را تأیید کرده اند، اما در مورد تلفات آن چیزی نمی‌گوید.

در این محل چندین نهاد دیگر از جمله بخشی از اداره دادستانی کل افغانستان نیز موقعیت دارد. سخنگوی دادستان کل نیز به رسانه‌ها تأیید کرده است که صدای انفجار در نزدیک دفتر شان شنیده شده است، اما نوعیت آن هنوز مشخص نیست.

گزارش‌های تأیید ناشده حاکی از آن است که این رویداد هنگام بیرون شدن کارمندان این وزارت رخ داده و تلفاتی گسترده نیز در پی دارد.

بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه یک انفجار در یک خانه مسکونی در مربوطات حوزه چهارم شهر کابل یک تن کشته شده و سه تن دیگر زخمی شده اند. سخنگوی پولیس کابل می‌گوید، این انفجار ساعت یازده و نیم پیش از چاشت امروز رخ داده و پولیس پس از رسیدن به محل، یک مقدار مواد انفجاری از این خانه به دست آورده و یک کشته و سه زخمی نتیجه این انفجار بوده است. او می‌گوید احتمال این که افراد موجود در این خانه تروریستان باشند، نیز وجود دارد اما بررسی های پولیس در این مورد آغاز شده است.

هم رسانی