رهبر طالبان خواستار گفتگوی مستقیم با امریکا شد

۲۳ جوزا ۱۳۹۷ هشدار

 ملا هبت الله آخندزاده رهبر گروه طالبان در پیام عیدی اش بر ختم جنگ در افغانستان تأکید کرده و گفته است راه حل جنگ افغانستان بیرون شدن نیروهای امریکایی از این کشور است.

رهبر طالبان گفته در پیام عیدی اش گفته است که این گروه خواستار گفتگو مستقیم با امریکا است و شرط دست برداشتن شان از جنگ، ایجاد یک حکومت اسلامی و مستقل است.

در پیام عیدی رهبر طالبان آمده است که:”یگانه راه تجات از این همه بدبختی‌های این است که نیورهای امریکای و سایر اشغال گران از کشور ما خارج شوند. نظامی اسلامی، مستقل و افغان شمول حاکم گردد.”

رهبر طالبان همچنان گفته است که آنها همزمان با ادامه دادن به جنگ شان، دروازه تفاهم و مذاکرات را نیز باز نگه داشته و دفر سیاسی شان به عنوان تنها مرجع اصلی فعالیت دارد.

رهبر طالبان خواستار گفتگوی مستقل با امریکا شده و در پیام عیدی‌اش گفته است:” اگر واقعا مقامات امریکایی به حل صلح آمیز قضیهء افغانستان باور دارند پس باید مستقیما به میز مذاکرات حاضر شوند تا اینکه این اندوه اشغال که بیشترین زیان آن به مردم افغانستان و امریکا می رسد، از راه گفتگوها حل شود.”

رهبر طالبان همچنان به عالمان دینی جهان و افغانستان گفته است که امریکا در پی استفاده از نام آنها هستند و عالمان دینی باید هوشیار باشند که مورد استفاده قرار نگرفته و در نشست‌ها و کنفرانس های اشتراک نکنند.

در پیام عیدی رهبر طالبان همچنان به مسئله تلفات غیر نظامیان اشاره شده و آمده است که:” اطمینان می‌دهیم که بخاطر اجتناب و پرهیز از تلفات ملکی، تمامی توان خود را به کار انداخته ایم و به این کار ادامه خواهیم داد.”

ملا هبت الله همچنان از نیروهای امنیتی خواسته است بر علیه گروه طالبان نجنگند و به جای این که در صفوف نیروهای امریکایی کشته شوند، بهتر است دست از جنگ بکشند.

در این پیام به جنگ‌جویان گروه طالبان نیز گفته شده است که مسئولیت های خود را به گونه درست انجام بدهند و برای مردم مشکل درست نکنند. همچنان در این پیام از جنگ‌جویان طالبان خواسته شده است که در روزهای عید با مردم همکاری نمایند و کمک کنند تا آنها روزهای عید را به خوشی تجلیل کنند.

هم رسانی